Humlestaden

Mer än ett boende

Om Humlestaden

Två bostadsaktörer - en gemensam idé

2015 gjorde Stena Fastigheter och Ikano Bostad ett gemensamt förvärv av fastigheten Högsbo 21:2 i Västra Frölunda – det som ska bli Humlestaden.

Bostäder

Moderna och ytsmarta bostäder

Bostäderna i Humlestaden kommer att locka människor i olika faser i livet. Här kommer det att finnas något för alla.

Kontakt

Här hittar du oss

Utvecklingen av Humlestaden är än så länge i ett tidigt skede – men här hittar du karta över området och kontaktpersoner när det gäller mediefrågor och framtida lokaluthyrning.