Om Humlestaden

Dåtid - Nutid - Framtid

Områdets historia

Detta är en plats med anor. På Jannebergshöjden söder om Pripps bryggeri i Högsbo industriområde finns en gravhög från sen järnålder – det vill säga för ca 3 500 år sedan!

Under vikingatiden förekom livlig kontakt med västra och södra Europa. Bland annat exporterades idegran till England för tillverkning av armborst och pilbågar.

Frölundabyn är den äldsta dokumenterade byn i nuvarande Högsbo och lär ha funnits redan på 1300-talet. Byn låg i gränszonen mellan Sverige och Danmark, vilket under åren 1366 – 1619 resulterade att befolkningen vissa perioder lydde under Danmark.

Det är kanske svårt att tro det – men en gång var den här delen av Göteborg rena landsbygden. Så sent som under 1900-talets första hälft fanns Lilleboås handelsträdgård med 16 tunnland, 14 växthus och ett jordbruk på 12 tunnland. Området var perfekt för fruktträd och bärodling med sin bördiga mark och öppna söderläge. Det första industriella företaget etablerades i området först 1935. Det var Sigurd Smiths fabrik för tillverkning av bleckemballage.

Öl och humle

1972 började Pripps bygga ett helt nytt modernt storbryggeri i Högsbo. Frölundabryggeriet invigdes i juni 1976 och då hade man flyttat hela Pripps bryggeriverksamhet från centrala Göteborg till Högsbo. Den väldiga byggnaden är en modern klassiker i stadsbilden och även om Pripps försvann 2002 har inte hantverket att brygga öl gått i graven. Sedan 2015 huserar Göteborgs Nya Bryggeri i Pripps gamla brygghus. Bolaget grundades av ett gäng f.d. Prippsanställda som också bevarat ett fantastiskt bryggerimuseum i lokalerna. Detta blir en naturlig del av Humlestadens framtida profil.

Den nya stadsdelens namn är en hyllning både till områdets odlingshistoria och åt bryggerinärvaron. Humle (Humulus Lupulus) är en flerårig slingerväxt som kan bli upp till nio meter hög och kan växa hela 30 cm per dygn. Honblomsamlingarna sitter i kompakta knippen som liknar små gröna eller gul-gröna kottar. Humle är ölets krydda och dyrbaraste ingrediens. Den bidrar till att ge ölet dess karaktäristiska beska men tillför också aromatiska toner och bidrar till hållbarhet.